فوریتهای پزشکی

تعداد بازدید:۳۵۲

معرفی واحد :

مرکز فوریت های های پزشکی( اورژانس115) از فروردین ماه سال 1386 بدنبال تاسیس پایگاه جاده ای پرندک با 9 نفر نیروی انسانی آغاز به کار کرد. در بهمن ماه همین سال پایگاه مرکز شهری مامونیه افتتاح شد و پایگاه های شهری زاویه در سال89، پایگاه جاده ای امانیه در سال90 و پایگاه های شهری خشکرود و روستایی دوزج در سال96 شروع به کارکردند. هم اکنون نیز مجوز افتتاح دو پایگاه اخذ شده است. در حال حاضر این مرکز 40نفر نیروی انسانی داشته که البته مجوز تخصیص به کارگیری نیروهای جدید در حال انجام می باشد.

معرفی کارشناس مسئول :

نام و نام خانوادگی : سید مصطفی موسوی فرد

سابقه کار : 4سال

رشته و مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

شرح وظایف :

انجام خدمات فوری و کمک های اولیه پزشکی به بیماران اورژانس در محل حادثه و در مسیر انتقال به مراکز درمانی

انتقال بیماران اورژانس به بیمارستانها و سایر مراکز درمانی

تامین مددکاریهای ضروری برای بیماران اورژانس کم درآمد

راهنمایی اشخاص و پزشکان و موسسات درمانی در مورد مسمومیت ها

معمولا تماس تلفنی(115) این مرکز جهت اعزام آمبولانس و امدادگر صورت میگیرد. کلیه بیمارستان ها و مراکز درمانی اعم از

 خصوصی و عمومی موظفند بیماران اورژانس را پذیرفته و خدمات درمانی اورژانس مورد نیاز را انجام دهند.

معرفی کارشناس واحد:

نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

عنوان پست سازمانی

وحید آشیانی

کاردان فوریت های پزشکی

تکنسین فوریت های های پزشکی

حشمت اله احمدی

کاردان فوریت های پزشکی

تکنسین فوریت های های پزشکی

مجید احمدی

کاردان فوریت های پزشکی

تکنسین فوریت های های پزشکی

محمدرضا ارجاسبی

کارشناس پرستاری

کارشناس فوریت های های پزشکی

احمدرضا امینی

کاردان فوریت های پزشکی

تکنسین فوریت های های پزشکی

محمد امیریان

کاشناس فوریت های پزشکی

کارشناس فوریت های های پزشکی

مهدی ایوبی

کاردان فوریت های پزشکی

تکنسین فوریت های های پزشکی

یاسر بابایی

کاردان فوریت های پزشکی

تکنسین فوریت های های پزشکی

پیمان بذر آبادی

کاردان فوریت های پزشکی

تکنسین فوریت های های پزشکی

افشین بیات

کاردان فوریت های پزشکی

تکنسین فوریت های های پزشکی

امیرحسین جاپلقی

کارشناس پرستاری

کارشناس فوریت های های پزشکی

موسی جالینوسی

کاردان فوریت های پزشکی

تکنسین فوریت های های پزشکی

میثم جعفری نژاد

کارشناس فوریت های پزشکی

تکنسین فوریت های های پزشکی

مسعود حاتمی

کاردان فوریت های پزشکی

تکنسین فوریت های های پزشکی

علیرضا حیدری

کارشناس هوشبری

کارشناس فوریت های های پزشکی

مهدی حیدری

کارشناس فوریت های پزشکی

کارشناس فوریت های های پزشکی

محمد روشن دل

کاردان بیهوشی

تکنسین فوریت های های پزشکی

شاهین زنده دلان

کاردان فوریت های پزشکی

تکنسین فوریت های های پزشکی

سجاد سامع

کاردان فوریت های پزشکی

تکنسین فوریت های های پزشکی

داود شاکری

کاردان فوریت های پزشکی

تکنسین فوریت های های پزشکی

وحید شعبانی

کاردان فوریت های پزشکی

تکنسین فوریت های های پزشکی

موسی عبدالهی

کاردان فوریت های پزشکی

تکنسین فوریت های های پزشکی

علی عیسی آبادی

کاردان فوریت های پزشکی

تکنسین فوریت های های پزشکی

جواد فراهانی

کاردان فوریت های پزشکی

تکنسین فوریت های های پزشکی

شاهو قبادی

کارشناس فوریت های پزشکی

کارشناس فوریت های های پزشکی

جعفر قمری

کاردان فوریت های پزشکی

تکنسین فوریت های های پزشکی

حمید کولیوند

کاردان فوریت های پزشکی

تکنسین فوریت های های پزشکی

حسین محمدی

کاردان فوریت های پزشکی

تکنسین فوریت های های پزشکی

علی اکبر مشایخی

کاردان فوریت های پزشکی

تکنسین فوریت های های پزشکی

سید مصطفی موسوی فرد

کارشناس پرستاری

کارشناس فوریت های های پزشکی

محمد مهرگان

کارشناس فوریت های پزشکی

کارشناس فوریت های های پزشکی

محمدرضا میرگلوبیات

کاردان فوریت های پزشکی

تکنسین فوریت های های پزشکی

سیدعباس میرهاشمی

کارشناس پرستاری

کارشناس فوریت های های پزشکی

مهدی نصرتی

کارشناس پرستاری

کارشناس فوریت های های پزشکی

امیر نوری

کاردان فوریت های پزشکی

تکنسین فوریت های های پزشکی

محمدهاشمی

کارشناس پرستاری

کارشناس فوریت های های پزشکی

امید یار احمدی

کارشناس پرستاری

کارشناس فوریت های های پزشکی

 یاسر بیداد کارشناس پرستاری کارشناس فوریت های های پزشکی
هادی حسین خانلو کاردان فوریت های پزشکی کاردان فوریت های های پزشکی
مجید میرسیدی کاردان فوریت های پزشکی کاردان فوریت های های پزشکی