نظارت بر درمان

تعداد بازدید:۲۶۳

معرفی واحد :

هدف اصلی واحد نظارت بر درمان، نظارت و کنترل مستمر در زمینه ارائه خدمات صحیح و رعایت مقررات و ضوابط موسسات پزشکی وابسته که این امر مهم موجب ارتقاء سطح کیفی خدمات ارائه شده و تامین حقوق گیرنده خدمت می باشد .

معرفی کارشناس مسئول :

نام و نام خانوادگی :زهره حسنی

سابقه کار :11

رشته و مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

شرح وظایف نظارت بر درمان:

  • نظارت بر فعالیت های مطب دندانپزشکان و پزشکان عمومی، متخصص، فوق تخصص
  • نظارت بر فعالیت درمانگاه های عمومی شبانه روزی،
  • نظارت بر دفاتر کار (اعم از اپتومتریست، عینک سازی، لابراتوار دندان سازی، شنوایی سنجی، تغذیه، فیزیوتراپی، کار درمانی و...
  • نظارت بر موسسات رادیولوژی، تصویربرداری
  • نظارت بر مداخلات پزشکی
  • مشارکت در بازدیدهای گروهی از بیمارستانها