بهداشت حرفه ای

تعداد بازدید:۳۰۳

معرفی واحد :

واحد بهداشت حرفه ای  شناسائی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار شامل عوامل شیمیائی، فیزیکی، بیولوژیکی، مکانیکی و روانی که روی سلامتی کارگران یا شاغلین اثر می گذارد را به عهده دارد.

معرفی کارشناس مسئول :

نام و نام خانوادگی :مهدی اخوان

سابقه کار :14

رشته و مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت حرفه ای

معرفی کارشناس واحد :

نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

عنوان پست سازمانی

علی مفخم

کارشناسی بهداشت حرفه ای

کارشناس واحد بهداشت حرفه ای

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف :

  • بازدید از صنایع و کارگاههای تک واحدی جهت بررسی وضعیت آنها در زمینه بهداشت حرفه ای (  عوامل زیان آور موجود در محیط کار،  آیین نامه ها و دستورالعمل های موجود ، معایناتطب کار کارگران ، اندازه گیر عوامل زیان آور و غیره... 
  • همکاری در اجرای برنامه های تحقیقاتی در زمینه عوامل زیان آور محیط کار با توجه به کثرت صنایع و اولویت ریسک فاکتورهای موجود در منطقه.
  • رسیدگی به شکایات واصله به منظور رفع مشکلات بهداشتی و ایمنی محیط کار و همچنین شکایت های کارگری .
  • نظارت و پیگیری در تأمین تشکیلات بهداشت حرفه ای در کارخانجات تحت پوشش
  • پایش فعالیتهای بهداشت حرفه ای در تشکیلات فوق الذکر همچنین پایش عملکرد فعالیت واحد بهداشت حرفه ای مراکز تحت پوشش.
  • تشکیل پرونده های پزشکی بهداشتی برای کلیه شاغلین تحت پوشش
  • ارجاع پرونده های پزشکی موردی به سازمان تأمین اجتماعی به منظور  بهره مندی کارگران از خدمات سازمان،همچنین پیگیری ارسال گزارش حوادث فصلی به وزارت کار از طریق کارخانجات به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی.
  • نظارت و اجرای برنامه های آموزشی در زمینه بهداشت حرفه ای
  • همکاری در برنامه های اجرایی در زمینه مبارزه با بیماریها، مسمومیت ها ، سوانح و حوادث ناشی از کار
  • همکاری در اجرای طرح های ملی