بهداشت محیط

تعداد بازدید:۲۵۵

معرفی واحد :

بهـداشـت محیـط عبارت اسـت از کنتـرل عواملى از محیط زندگى که به گونه اى بر روى سلامت جسمى، روانى و اجتماعى انسان تاثیر مى گذارند.

ارتقاء سلامت و نقش مؤثر کنترل عوامل محیطی در آن از مباحثی بوده که از گذشته دور سیستمهای بهداشتی و درمانی به دنبال آن بوده اند. در این بین استانداردهای محیط سالم و تبیین شرایط زیست محیطی مطلوب جهت ارتقاء سلامت از وظایف و رسالتهای اصلی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی به شمار می رود.

معرفی مسئول واحد :

نام و نام خانوادگی :رضا عباسی

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

سابقه کار :22

 معرفی کارشناس واحد :

 

نام و نام خانوادگی

رشته و مقطع تحصیلی

عنوان پست سازمانی

سحر بیاتی

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

تشکیل مرتب شورای بهداشت و پیگیری های مربوطه

شرکت در کمیسیون نظارت شهرستان

نظارت بر اجرای صحیح و کامل سیاستهای کشوری و منطقه ای بهداشت محیط

نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه و اخذ آمار و عملکرد، جمع بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارسال بازخورد به آنها

آموزش مداوم به گروه های هدف، تشکیل و برگزاری کارگاه های آموزشی

کنترل و نظارت بهداشتی کلیه اماکن و مراکز مشمول و غیر مشمول قانون مواد خوردنی، آرایشی و بهداشتی، بهداشت محیط بیمارستان ها، مراکز آموزشی، تربیتی و ...

تهیه و نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی بهداشت محیط

نظارت و بازدید مستمر از واحدهای تابعه

مشارکت در اجرای قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایش و بهداشتی

کنترل و نظارت بر پایش عوامل محیطی با استفاده از دستگاه های سنجش پرتابل و آزمایشگاهی

مشارکت در شناسایی و کنترل طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا

نظارت بر اجرای صحیح جمع آوری و دفع مواد زاید جامد

شناسایی و نظارت بر مشکلات بهداشت محیطی منطقه و رسیدگی به شکایات مرتبط

نظارت و کنترل بهداشتی سیستم های انتقال، تصفیه و توزیع آب آشامیدنی، جمع آوری و تصفیه فاضلاب

بر نامه ریزی جهت انجام نمونه برداریهای آب و مواد غذایی و ارسال آنها به آزمایشگاه و پشتیبانی فنی و تجهیزاتی لازم

. ارتقاء سطح خدمات بهداشتی کشور

اهداف:

. توسعه و تشدید کنترل بهداشتی اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع و فروش و نگهداری مواد غذایی

توسعه عملیات بهداشت محیط در روستاها

. توسعه فعالیت های مربوط به تأمین آب آشامیدنی سالم در روستاها

شرح وظایف کارشناس آزمایشگاه :

استریل کردن ظروف شیشه ای از قبیل شیشه های نمونه برداری؛ پیپت و ...

تحویل گرفتن نمونه های ارسالی از مراکز و کشت دادن آنها

تهیه محیط کشت لاکتوز-برلیانت گرین و E.C

نوشتن جواب آزمایشات  و تحویل به موقع آنها به مراکز

 

 

 

 

 

 

 ​​​​​