سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس

تعداد بازدید:۱۶۳

تعریف واحد :

واحد سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس یکی از واحدهای تابعه مرکز بهداشت است که هدف تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی جوانان، نوجوانان و دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی و تقویت مدیریت نظام ارائه خدمات سلامت به گروه سنی جوانان و نوجوانان را بر عهده دارد. در این راستا فعالیت های این واحد شامل دو گروه سنی نوجوان (۱۸-۵ سال دانش آموز و غیردانش آموز) و جوان (۳۰-۱۸ سال دانشجو و غیردانشجو) است.

نام مسئول واحد :زهرا رضالو

مدرک تحصیلی :کارشناس بهداشت محیط سابقه کار  

سابقه کار:22سال

شرح وظایف کارشناس مسوول واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس:    
 

 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی جهت اجرای برنامه های سلامت جوانان و نوجوانان
 • شناسایی ذینفعان برنامه های سلامت نوجوانان و جوانان
 • بررسی و شناخت وضعیت موجود به منظور تعیین نیازها و اولویت ها 
 • نظارت بر جمع آوری و تجزیه و تحلیل  اطلاعات و آما رفعالیت ها 
 • شرکت در جلسات آموزشی و کارگاه های نوجوانان و جوانان
 • نظارت بر برگزاری کارگاه و جلسات آموزشی برنامه های نوجوانان و جوانان 
 • بررسی و شناخت شاخص های سلامت و مشکلات موجود در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه های سلامت
 • تلاش درجهت تقویت انگیزه و خلاقیت کارکنان
 • هماهنگی و همکاری با  ادارات آموزش و پرورش و مکان های تجمعی جوانان در راستای اجرای اهداف سلامت نوجوانان و جوانان
 • نظارت بر استخراج شاخص های مرتبط با جوانان و نوجوانان درمناطق تحت پوشش 
 • نظارت و برنامه ریزی در اجرای مناسبت‌های خاص (هفته بهداشت روان، هفته قلب و...)
 • نظارت و برنامه ریزی در اجرای مناسبت های خاص: (هفته ملی ازدواج ، هفته ملی جوان، هفته اعتیاد، هفته بهداشت روان و......)
 • نظارت  و برنامه ریزی در اجرای برنامه معاینات دانش آموزان گروه هدف 
 • نظارت و برنامه ریزی در اجرای برنامه سنجش دانش آموزان بدورود به مدارس
 • نظارت  و برنامه ریزی در اجرای برنامه آموزش جوانان و دانشجویان با توجه به اهداف تعیین شده
 • نظارت و برنامه ریزی در اجرای برنامه پیشگیری از مرگ و میر جوانان به واسطه حوادث ترافیکی
 • نظارت و برنامه ریزی در اجرای معاینات و مراقبت های جوانان و دانشجویان
 • نظارت و برنامه ریزی در اجرای برنامه ممیزی های خارجی مدارس مروج سلامت
 • همکاری و هماهنگی با واحدهای ستادی (همکاری های بین بخشی) در خصوص برنامه های مرتبط با سلامت نوجوانان و جوانان      
 •