سلامت کودکان و نوزادان

تعداد بازدید:۱۱۸

معرفی برنامه کودکان زیر 5 سال:

تشکیل پرونده برای کلیه کودکان زیر 5 سال

انجام مراقبتهای دوره ای بهداشتی طبق دستورالعمل کشوری شامل

اندازه گیری وزن ، قد، دور سر ، بررسی روند رشد و تکامل و تجویز

مکمل های دارویی (قطره آهن ، مولتی ویتامین ، قطره A+D )

تعیین تاریخ مراجعه بعدی جهت انجام مراقبت

بررسی وضعیت سلامت کودکان مراقبت شده در هر بار مراجعه دادن آموزشهای لازم به مادران در این زمینه

آموزش بهداشت به مادران درباره روند رشد و تکامل ، تغذیه ،مشکلات و بیماریهای کودکان و راهنمایی مادران در جهت تامین سلامت کودکان و در صورت نیاز ارجاع به پزشک

ترسیم منحنی رشد کودک روی کارت بهداشتی و آموزش مادر در زمینه استفاده از منحنی رشد برای پی بردن به کفایت تغذیه کودک

مشاوره با مادران درباره تغذیه انحصاری با شیر مادر ( آموزش نحوه شیردهی صحیح ، مزایای شیر مادر ، نحوه صحیح دوشیدن شیر و فریز کردن آن ،نحوه مقابله با مشکلات دوران شیردهی مادران و نحوه شیردهی مادران شاغل)

آموزش تغذیه تکمیلی ، زمان و نحوه شروع و چگونگی تهیه آن

ارائه برنامه پیشگیری از بیماریهای اسهالی با آموزش تغذیه و آموزش استفاده از پودر او.آر. اس

آموزش پیشگیری و کنترل بیماریهای حاد تنفسی کودکان (سرفه، سرماخوردگی،گلودرد و ...)

شناسایی کودکان در معرض خطر و کودکان نیازمند مراقبت ویژه و ارائه مراقبتهای بهداشتی برای این کودکان

انجام معاینات دهان و دندان برای کودکان زیر 5 سال

آموزش در خصوص مضرات استفاده از شیشه و پستانک

آموزش روش تغذیه با فنجان و سرنگ در صورت نیاز

ارجاع به پزشک در صورت نیاز

ارجاع به کارشناس تغذیه و روانشناس  با صلاحدید پزشک

معرفی برنامه سلامت نوزادان و نظام مراقبت مرگ کودکان 1تا59ماهه:

اجرای مداخلات و ارتقای شاخص های برنامه ی نظام مراقبت مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه

اجرای مداخلات و ارتقاء سلامت نوزادان و برنامه نظام مراقبت مرگ نوزاد

هماهنگی و برگزاری کارگروه های مرگ کودکان یک ماهه تا 59 ماهه و نوزادان

هماهنگی و برگزاری کمیته های شهرستانی مرگ کودکان یک ماهه تا 59 ماهه ، ارتقاء سلامت نوزاد و مادر

نظارت و بازدید از عملکرد تیم پزشک خانواده پایگاه ها و خانه های بهداشت در واحدهای محیطی تابعه بطور فصلی و ارائه پسخوراند

نظارت و بازدید از عملکرد کارشناسان بیمارستانی برنامه های سلامت نوزادان و کودکان

بررسی سناریو مرگ نوزادان و کودکان گزارش به واحد های تابعه و سطوح بالاتر

تدوین و تهیه و توزیع مواد کمک آموزشی در راستای ارتقاء اگاهی کارکنان و عموم مردم

جلب مشارکت نهادها و ارگانهای مختلف در خصوص ارتقاء و افزایش سطح آگاهی مردم درجهت پیشگیری از مرگ نوزادان و کودکان

اعلام چالش ها و مشکلات موجود در راستای اجرای صحیح برنامه های سلامت نوزادان و کودکان به سطوح بالاتر

پیگیری وضعیت نوزادان و کودکان بیمار پرخطر جهت پیشگیری از مرگ نوزادان و کودکان

ارسال دستورالعمل های ابلاغی به واحد های تابعه و بیمارستان