سلامت مادران

تعداد بازدید:۱۳۳

معرفی برنامه سلامت مادران:

برنامه مادران متولی کاهش بار بیماریهای ناشی از حاملگی، زایمان و پس از زایمان در مادر (تا دوماه)، جنین و نوزاد (تا 6 ساعت اول پس از زایمان) در راستای تعهدات ملی و بین المللی و با توجه به ارزشهای سازمانی است.تمام مادران، با هر وضعیتی از سلامتی و بیماری، در هر زمانی از بارداری، حین زایمان و پس از زایمان (تا دوماه) به مراکز ارائه دهنده خدمات در هر کجای نظام شبکه مراجعه و خدمات اثر بخش و کارآمد دریافت کرده، به نحوی که پس از طی این دوره دچار مرگ و عوارض غیر قابل درمان نشده و در صورت ابتلا به هر مشکلی درمان مناسب و موثر دریافت کرده باشند و خاطره خوشی از دوران بارداری و زایمان برای مادر و اطرافیان به جا بماند. گروههای هدف برنامه، زنان خواهان بارداری، زنان باردار، زنان در حین زایمان و 60 روز بعد از زایمان و نوزادان تا 6 ساعت اول پس از تولد هستند.

زیر برنامه ها:

1. مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران

2.  تعمیم کلاسهای آمادگی برای زایمان در حوزه بهداشت

3.  نظام مراقبت مرگ مادر

بسته خدمات :

    مراقبت و مشاوره پیش از بارداری، این مراقبت حداقل 3 ماه قبل از اقدام به بارداری دریافت می شود و به مدت یکسال     اعتبار دارد

   مراقبت دوران بارداری، از هفته 6 تا 10 بارداری شروع گردیده و در یک بارداری بدون عارضه 8 نوبت ارایه می گردد در صورت مشاهده علایم هشدار یا عارضه و بیماری دفعات آن بر حسب نیاز مادر افزایش می یابد. مادران بارداردر اواسط بارداری در صورت تایید سلامت توسط ماما ، به مراکز برگزار کننده کلاسهای آمادگی برای زایمان معرفی می گردند این کلاسها از هفته 20 بارداری هشت نوبت برای هرمادر برگزار می گردد

   مراقبت پس از زایمان (تا 6 هفته پس از زایمان)در سه نوبت ارایه می شود