اموردارویی

تعداد بازدید:۲۲۶


معرفی واحد:

واحد امور دارویی و زیر مجموعه آن انبار دارویی یکی از واحدهای مرکز بهداشت  می باشد که در قسمت ستادی کارشناس مسئول دارویی و در انبار دارویی 1 نفر کارمند در حال انجام وظیفه می باشند. این واحد پشتیبانی مراکز تابعه را از نظر داروهای مصرفی و تجهیزات پزشکی بعهده دارد.

معرفی مسئول واحد:

نام و نام خانوادگی: 

سیده شیما جلیلی مقام                             

رشته تحصیلی: 

دکتری داروسازی

سابقه کاری :

7ماه

شرح وظایف:

واحد دارویی همگام با شعار سازمانی خود مبنی بر سلامتی برای همه و در راستای اجرای صحیح و شایسته کلیه برنامه های طرح تحول سلامت  ، وظیفه خود می‌داند که فعالیت‌های ذیل را در راستای ارتقاء سلامتی و بهبود مستمر کیفیت خدمات قراردهد.

  • تامین و توزیع نیازهای تجهیزات مصرفی پزشکی ، دندانپزشکی، هایپو تیروئیدی ، اقلام بهداشتی و داروهای درمانی بیماریهای واگیر و غیر و ا گیر در کلیه مراکز و پایگاه های تحت پوشش
  • جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار فعالیت‌های مراکز و پایگاه های بهداشتی
  • نظارت بر عملکرد انبار دارویی
  • پایش و نظارت از انبار دارویی ستاد و داروخانه مراکز تابعه
  •  پایش و نظارت از داروخانه های بخش خصوصی شهرستان
  • رسیدگی به شکایات مردم در خصوص ارائه داروهای غیر مجاز داروخانه های بخش خصوصی
  •  شرکت در کارگاههای ADR و ارائه گزارش عوارض دارویی مشاهده شده در سطح شهرستان
  • برگزاری کلاسهای باز آموزی جهت پرستاران و دارویاران