سلامت باروری

تعداد بازدید:۱۲۳

معرفی برنامه باروری سالم :

این برنامه شامل آموزش ها و خدمات تشکیل و تحکیم بنیان خانواده و ارائه خدمات باروری سالم در قالب دو رویکرد همراه و همزمان ارتقای نرخ باروری کلی و حفظ و ارتقای سلامت مادران و کودکان است . اهداف برنامه شامل:

افزایش بارداری های ارادی و برنامه ریزی شده

کاهش میانگین فاصله زمانی بین ازدواج و فرزند اول و کاهش میانگین فاصله زمانی بین فرزندان،

 کاهش بارداری های پرخطر،

کاهش سقط غیرقانونی و غیر شرعی

ارایه خدمات پیشگیری از ناباروری

معرفی بسته های خدمات

 برنامه های هنگام ازدواج

هدایت زوجین به کلاس های آموزش هنگام ازدواج

ارایه آموزش‌های روابط عاطفی و اجتماعی، حقوق ، اخلاق و احکام و فرزندآوری و باروری سالم و روابط زناشویی در راستای تحکیم بنیان خانواده تحویل بسته های آموزشی راهنمایی به زوجین برای مراجعه های بعدی در صورت نیاز

برنامه های بعد از ازدواج:

ارتقاء آگاهی و توانمند سازی زوجین از طریق ارائه آموزش، مشاوره های صحیح و ارائه خدمات مورد نیاز متناسب با اهداف سلامت باروری در راستای تحکیم بنیان خانواده

یافتن فعال افرادی که واجد شرایط فرزندآوری هستند و مشاوره صحیح با آنان به منظور ترغیب فرزندآوری

یافتن فعال افرادی که بارداری می تواند تهدید جدی برای سلامت مادر ایجاد نماید جهت ارائه خدمات ویژۀ پیش از بارداری  

ارائه خدمات به متقاضیانی که عدم دریافت خدمت می تواند سلامت آنان را به مخاطره اندازد.

 ارائه خدمات ناباروری:

 ارتقاء آگاهی، نگرش و عملکرد جامعه در زمینه عوامل مستعد کننده ناباروری ، آموزش و ارائه مشاوره با تعریف ناباروری و شیوع آن و راه های پیشگیری از آن در گروه های مختلف سنی