بهداشت دهان و دندان

تعداد بازدید:۲۱۴

 

معرفی واحد :

سلامت دهان و دندان از شاخه های مهم بهداشت عمومی است که در سلامت کلی افراد تاثیر بسزایی دارد در همین راستا واحد بهداشت دهان و دندان با هدف تأمین، حفظ و ارتقای سطح سلامت دهان و دندان جمعیت تحت پوشش  با اولویت آموزش و ارائه خدمات دندان‌پزشکی پیشگیری اولیه و ثانویه ایجاد شده است.

 گروههای گیرنده خدمات عبارتند از:

گروه‌های هدف( زیر 6 سال- 6-14 سال و مادران باردار و شیرده تا یکسال بعد از زایمان)

سایر مراجعین

نام کارشناس مسئول : الهه رضایی

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد تغذیه

سابقه کار :6سال

شرح وظایف:

 • آموزش بهداشت دهان ودندان به گروههای هدف
 •  پیشگیری از شیوع بِیماریهای دهان ودندان
 • ارائه خدمات دندانپزشکی در مراکز بهداشتی درمانی تابعه
 • تشکیل کارگاههای آموزشی وبرگزاری سمینارهای مربوطه برای دندانپزشکان وبهداشت کاران
 •  نظارت بر مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستائی وخانه های بهداشت
 • تهیه وتوزیع وسایل کمک آموزشی
 •  هماهنگی جهت  تامین مواد مصرفی وتجهیزات مورد نیاز واحد دندانپزشکی در مراکز بهداشتی درمانی
 • نظارت بر آمار کار دندانپزشکان
 • نظارت بر مطبهای دندانپزشکی با همکاری بهداشت محیط
 • همکاری با آموزش وپرورش منطقه جهت ایجاد برنامه های آموزشی
 • همکاری با سازمان بهزیستی جهت ایجاد برنامه های آموزشی