مبارزه با بیماری ها

تعداد بازدید:۲۳۵

معرفی مسئول واحد:

نام و نام خانوادگی: مهران بابانژاد

سابقه کار :6سال

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

سوابق شغلی:

پژوهشگر مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 95-93

کارشناس ترفیع و پاداش مقالات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 97-96

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت زرندیه 98-97


سوابق آموزشی:

تدریس 11 واحد از درس اصول اپیدمیولوژی و آمار جهت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 95-93

تدریس و آموزش نرم افزارهای EndNote و SPSS جهت کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 93

تدریس در کارگاه پروپوزال نویسی و روش تحقیق جهت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت زرندیه از اواخر 98 تاکنون

عضو پیوسته انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران از سال 1389 تاکنون

نام کارشناسان واحد :

نام و نام خانوادگی

رشته و مقطع تحصیلی

عنوان پست سازمانی

ناهید نیک رفتار

کارشناس مامایی

کارشناس بیماریهای واگیر

سمیه دلیریان

کارشناس بهداشت خانواده

کارشناس بیماریهای غیرواگیر