میانسالان

تعداد بازدید:۱۲۲

 معرفی برنامه میانسالان گروه سنی 59-30 سال

·         تشکیل پرونده برای زنان و مردان 59-30 ساله جهت انجام مراقبتهای بهداشتی

·         انجام مراقبتهای بهداشتی طبق دستورالعمل کشوری شامل اندازه گیری قد ، وزن ، تن سنجی ،دور کمر ، تجویز مکمل ویتامین D و تعیین تاریخ مراجعه بعدی جهت انجام مراقبت

·         ارزیابی وضعیت سلامت و دادن آموزشهای لازم

·         ارزیابی وضعیت تغذیه و دادن آموزشهای لازم

·         ارزیابی وضعیت فعالیت بدنی و دادن توصیه های لازم

·         ارزیابی وضعیت فرد ازنظر استعمال دخانیات و دادن راهکارهای ترک آن

·         غربالگری وضعیت روانی فرد و ارجاع به روانشناس با صلاحدید پزشک

·         ارجاع به کارشناس تغذیه با صلاحدید پزشک

·         ارجاع به پزشک جهت بررسی وضعیت سلامت و ارجاع به سطح تخصصی توسط پزشک در صورت نیاز

·         انجام معاینات زنان از نظر سلامت باروری (معاینات ژنیکولوژی، معاینه پستان )

·         انجام آزمایش پاپ اسمیر

·         آموزش خودآزمایی پستان و ورزش کگل

·         شناسایی افراد در معرض خطر و افراد نیازمند مراقبت ویژه و ارائه خدمات به فواصل مصوب به آنها

·         شناسایی جمعیت تحت پوشش از نظر بیماریهای غیر واگیر و آموزش راهکارهای مقابله با بیماری

·         بررسی و معاینه افراد با شکایت و علایم بیماریهای آمیزشی وآموزش بهداشت و ارجاع به پزشک درصورت نیاز

·         انجام مراقبت دوره ای سه ساله در صورت نداشتن هرگونه مشکل