گروه سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس

تعداد بازدید:۳۷۸

 

 

معرفی واحد :

 سلامت خانواده مجموعه مراقبت های بهداشتی، پیشگیری، درمانی و بازتوانی افراد خانواده در شرایط مختلف زندگی بویژه شرایط آسیب پذیرتر با هدف کاهش ابتلا به بیماری و مرگ و میر از دوران شیر خوارگی تا سالمندی و ارتقاء کیفیت زندگی کلیه گروه های سنی می باشد.

این گروه متولی طراحی ، سیاستگزاری ، نظارت براجرای برنامه ها ی بهداشتی اولویت دار برای گروه های آسیب پذیر جامعه ( مادران باردار و شیرده، نوزادان، کودکان  ، میانسالان ، سالمندان کشور و همچنین مجری                برنامه های باروری سالم وجمعیت) است.

از دیگر کارهای گروه ، برنامه ریزی جهت برگزاری مناسبتها و همایشها با همکاری بین گروهی و بین بخشی         می باشد:

 • برگزاری وگرامیداشت مناسبتهای بهداشتی
 • تلاش جهت جلب مشارکت نهادها و ارگانهای مختلف در خصوص ارتقاء و افزایش سطح آگاهی مردم
 • پیشنهاد طرح و برنامه های خاص جهت بهبود ارائه خدمات سلامت خانواده
 • نظارت - ارزشیابی و پایش عملکرد واحدهای محیطی ارائه کنندۀ خدمات اعم از خانه بهداشت،پایگاه سلامت،مرکز جامع سلامت،بیمارستان و...
 • تحلیل شاخصهای موجود اعم از مرگ و میر،موالید،فرزندآوری،تغذیه انحصاری باشیرمادر مراقبت و....      و برنامه ریزی بر اساس آن
 • تدوین برنامه عملیاتی بر اساس وضع موجود و اجرای مداخلات بر اساس برنامه عملیاتی
 • اجرای فعالیت های برنامه عملیاتی ششم توسعه دانشگاه های کشور
 • ارسال دستورالعمل های برنامه به بیمارستان ، مراکز محیطی و مطب های خصوصی
 • برگزاری کمیته های  بررسی مرگ کودکان 59-1 ماهه مرگ نوزادان ترویج تغذیه با شیرمادر پیشگیری از مرگ مادران/ ترویج زایمان طبیعی-  کمیته بررسی و تایید بستن لوله های رحمی
 • برنامه ریزی،نظارت و مشارکت درآموزش پرسنل
 • توزیع اعتبارات و نظارت برهزینه اعتبارات
 • ایجاد ارتباط با بخش خصوصی ، اطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی ، تهیه و توزیع پمفلت ها و جزوات آموزشی ، انجام هماهنگی با مراکز آموزشی و سایرادارات و ارگان ها از جمله سیاست های متخذه در راستا ی ارائه هر چه بهترخدمات می باشند.

نام مسئول واحد :

مریم حسنی

رشته و مقطع تحصیلی :

لیسانس مامایی

سابقه کار :

 22 سال

مشخصات کارشناسان واحد :

نام و نام خانوادگی

رشته و مقطع تحصیلی

پست سازمانی

لیلا قربانی

کارشناس مامایی

ماما

شکوفه شامل

کارشناس مامایی

ماما

سارا مزیدی

کارشناس بهداشت

کارشناس آموزش بهداشت

معصومه شجاعی

کارشناس مامایی

ماما

شرح وظایف :

 • تدوین برنامه عملیاتی کلیه برنامه های واحد سلامت خانواده (مادران-کودکان-نوزادان- میانسالان-سالمندان-سلامت باروری )
 • اجرای فعالیت های برنامه عملیاتی ششم توسعه دانشگاههای کشور
 • انجام مداخلات و فعالیت های برون بخشی و درون بخشی  و جلب مشارکت حوزه های مرتبط و ذینفع
 • تهیه شاخص های مرتبط با برنامه ها اعم از مرگ و میر،موالید،فرزندآوری،تغذیه انحصاری باشیرمادر مراقبت و....
 • نظارت - ارزشیابی و پایش عملکرد واحدهای محیطی ارائه کنندۀ خدمات اعم از خانه بهداشت،پایگاه سلامت،مرکزسلامت،بیمارستان و...
 • برگزاری کمیته های  بررسی مرگ کودکان 59-1 ماهه مرگ نوزادان ترویج تغذیه با شیرمادر پیشگیری از مرگ مادران/ ترویج زایمان طبیعی-  کمیته بررسی و تایید بستن لوله های رحمی
 • برگزاری وگرامیداشت مناسبتهای بهداشتی
 • برنامه ریزی،نظارت و مشارکت درآموزش پرسنل
 • ارتقاء آگاهی و آموزش جامعه
 • توزیع اعتبارات و نظارت برهزینه اعتبارات