بازدید سرپرست شبکه بهداشت و درمان زرندیه  از مراکز جامع سلامت زاویه خشکرود و رازقان

تعداد بازدید:۵۸
بازدید سرپرست شبکه بهداشت و درمان زرندیه  از مراکز جامع سلامت زاویه خشکرود و رازقان

 به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان زرندیه سرپرست شبکه بهداشت و درمان  دکتر مهدی اسدپور به همراه کارشناسان واحد گسترش از مراکز جامع سلامت رازقان،خشکرودو زاویه بازدید کردند.
 
طی این بازدید روند اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات و چالش های موجود در مسیر اجرای طرح ارائه گردید.
دکتر اسدپور با اشاره به این نکته که بهداشت و سلامت هر منطقه انعکاسی از  فعالیت و دلسوزی پرسنل شاغل در مرکز بهداشتی درمانی آن منطقه می باشد به انجام هر چه قوی تر طرح تاکید کردند .


نظر شما :